גמר U18 צורן פלקונס מנצחת את ראשון דווילס (2018)

Vladimir Barantsev OneIce Group