FaceOff 2019 – טורניר פתיחת הקרח לשחקני הוקי בישראל

בואו לחגוג איתנו ולחנוך את מגרשי הקרח החדשים ב- OneIce Arena

26 באוקטובר 2019
08:00-19:00

 

הטורניר יערך במתכונת של משחקים קצרים (2×12) דקות בהרכבים של 3×3 + שוערים.

פרסים לזוכים:

3,000 ש״ח פרס לקבוצה שזוכה במקום הראשון
2,000 ש״ח פרס לקבוצה שזוכה במקום השני
1,000 ש״ח פרס לקבוצה שזוכה במקום השלישי

 

איך נרשמים:

הרישום נעשה בשלושה שלבים פשוטים:

1. אתם מארגנים את הקבוצות! – התארגנו בקבוצות של מינימום 10 שחקנים + שוער – וביחרו נציג לקבוצה.

2.  נציג הקבוצה ירשם אצל מיכאל הורוביץ בטלפון : 054-2274439 או במייל: mikhael@oneicegroup.com

3. עלות ההשתתפות היא 1,500 ש״ח לקבוצה, התשלום יעשה על ידי נציג הקבוצה

וזהו אתם בפנים , מתחרים על הפרסים!!

 

מועד אחרון לרישום : 22/10/2019

פגישה לנציגי הקבוצות תתקיים ביום ו׳, 25/10/2019 בשעה 11:30 בבוקר בארנת

 

תקנון המשחקים:

גיל מינימלי לשחקנים הוא 17 שנים
כל קבוצה תורכב ממינימום של 10 שחקנים + שוער
המשחק ישוחק בהרכבים של 3×3 + שוער
משך המשחק יהיה 2 מחציות של 12 דקות כל אחת – שעון רץ.
המשחק יהיה Contactless
יש להגיע 30 דקות לפני תחילת המשחקים
קבוצת וואן אייס שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הטורניר באם לא תהיה הענות מספיקה ו/או מכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי