NOVICE SUMMER PROGRAM 2021

עונת האימונים תסתיים רשמית ב30.6 ואימוני הקיץ יפתחו ב4.7. קייטנות ואימונים יתקיימו לאורך כל יולי –אוגוסט. משך כל מחזור שבועיים.

  1. 1. מחזור א': שבועיים ראשונים של יולי, ה4-15.7 – אימוני ערב (לוח זמנים בהמשך העמוד)
  2. 2. מחזור ב': שבועיים אחרונים של יולי, ה18-30.7 – מחנה אימונים. ימים א-ה, יום קצר 7:30-14:00 , יום ארוך עד השעה 16:00
  3. 3. מחזור ג': שבועיים ראשונים של אוגוסט, ה1-14.8 – אימוני ערב (לוח זמנים בהמשך העמוד)
  4. 4. מחזור ד': שבועיים אחרונים של אוגוסט, ה15-26.8 – מחנה אימונים. ימים א-ה, יום קצר 8:00-14:30 , יום ארוך עד השעה 16:00
  • -בנוסף, יתקיים טורניר ביום שישי ה9.7, בין השעות 10:30-17:00. הטורניר יתקיים על הקרח הקטן, 3על3.
  • *לוחות זמנים נתונים לשינויים

 

מחזורים א' וג' – אימוני ערב

אימוני ערב פעמיים בשבוע בדומה לאימונים במהלך העונה. האימונים יתקיימו בימי ב+ה, 17:15-18:15

שימו לב, לא יתקיימו אימונים בימים א+ד

 

מחזור ב' -מחנה אימונים

באפשרותכם לבחור בין שני מסלולים – יום קצר או יום ארוך:

יום קצר
7:30-14:00
יום ארוך
סיום ב16:00
לוח זמנים סופי:לוח זמנים סופי:
·       8:00 קליטה ·    14:00 ארוחת ביניים
·       8:15 חימום ·     14:30 שיעור
·      9:00 אימון קרח·     15:00 החלקה ציבורית
·       10:00 ארוחת ביניים ·    16:00 איסוף יום ארוך
·       10:30 אימון יבש
·       11:15 ארוחת צהרים
·       11:45 שיעור
·       13:00 אימון קרח
·       14:00 איסוף יום קצר

 

מחזור ד' – מחנה אימונים

באפשרותכם לבחור בין שני מסלולים – יום קצר או יום ארוך:

יום קצר
7:30-14:00
יום ארוך
סיום ב16:00
לוח זמנים סופי:לוח זמנים סופי:
·       8:00 קליטה ·    14:30 ארוחת ביניים
·       8:15 חימום ·     15:00 החלקה ציבורית
·      9:00 אימון קרח ·    16:00 איסוף יום ארוך
·       10:00 ארוחת ביניים
·       10:30 אימון יבש
·       11:30 ארוחת צהרים
·      12:00 שיעור
·      12:30 אימון יבש
·       13:30 אימון קרח
·       14:30 איסוף יום קצר

 

 

עלויות

תכנית הקיץ תתחלק לארבעה מחזורים של שבועיים. יש להירשם לכל מחזור ולטורניר בנפרד:

תכניתתאריכיםהרשמה מוקדמת - עד שבועיים לפניהרשמה מאוחרת - עד שלושה ימים לפניבטופס ההרשמה יש לבחור קורס #
מחזור א4-17.7: אימוני ערבעד ה20.6- 250 ₪עד ה1.7- 275 ₪#16
מחזור ב18-31.7: מחנה בוקר קצר/ארוךעד ה4.7 - 2550/2250 ₪עד ה15.7- 2700/2400 ₪קצר #18
ארוך #19
מחזור ג1-14.8: אימוני ערבעד ה18.7 -250 ₪עד ה29.7- 275 ₪#23
מחזור ד15-26.8:מחנה בוקר קצר/ארוךעד ה1.8 - 2550/2250 ₪עד ה12.8 - 2700/2400 ₪קצר #27
ארוך #28
טורניריום שישי 9.7עד ה25.6 - 180 ₪עד ה.6.7 - 200 ₪#40

 

 

אם טופס הרישום לא מופיע אנא ליחצו כאן