SENIOR 2021 SUMMER PROGRAM

עונת האימונים תסתיים רשמית ב30.6 ואימוני הקיץ יפתחו ב4.7. במהלך חודשי יולי-אוגוסט ימשיכו להתקיים אימונים בדומה לאימונים במהלך העונה. בנוסף, יתקיימו מספר טורנירים בימי שישי.  

SENIOR SELECT

עלות – 498 ₪ לחודש

שימו לב, לעדכונים בלוחות הזמנים

שבועיים ראשונים של יולי (4-15.7):

 • – ימים א+ד
 • – 19:45

 

שבועיים שניים של יולי (18-29.7):

 • – ימים א+ד
 • – 20:15
 • – ביום ראשון יתקיים משחק הALL-STAR ולכן האימון חד פעמית יתקיים 19:00-20:30

 

שבועיים ראשונים של אוגוסט:

 • – ימים א+ד
 • – 19:30

 

שבועיים שניים של אוגוסט:

 • – ימים א+ד
 • – 20:45

 

שבוע אחרון של אוגוסט:

בשבוע האחרון של אוגוסט יתקיים האימון ביום ראשון, ה29.8, ב20:15 בקרח הגדול

 

טורניר:

 • – הטורניר יתקיים ביום שישי ה6.8, בין השעות 10:30-17:00. הטורניר יתקיים על הקרח הקטן, 3על3. מכלל השחקנים שירשמו לטורניר יבנו 3/4 קבוצות שוות

 

SENIOR ADVANCED

עלות – 498 ₪ לחודש

שימו לב, לעדכונים בלוחות הזמנים

שבועיים ראשונים של יולי (4-15.7):

 • – ימים ב+ה
 • – 19:45

שבועיים שניים של יולי (18-29.7):

 • – ימים ב+ה
 • – 20:15

 

שבועיים ראשונים של אוגוסט:

 • – ימי שני 19:30
 • – ימי חמישי 21:15

 

שבועיים שניים של אוגוסט:

 • – ימי שני 20:45
 • – ימי חמישי 22:30

 

שבוע אחרון של אוגוסט:

בשבוע האחרון של אוגוסט יתקיים האימון ביום ראשון, ה29.8, ב20:15 בקרח הגדול

 

– הטורניר יתקיים ביום שישי ה13.8, בין השעות 10:30-17:00. הטורניר יתקיים על הקרח הקטן, 3על3. מכלל השחקנים שירשמו לטורניר יבנו 3/4 קבוצות שוות

 

 

SENIOR BEGINNERS

עלות – 498 ₪ לחודש לפעמיים בשבוע, 300 ₪ לחודש לפעם בשבוע

למעוניינים להתאמן פעמיים בשבוע, יש להירשם לקורס של ימי שני ולשלוח מייל עם בקשה להצטרף ליום רביעי למייל: office@oneicegroup.com

שימו לב, לעדכונים בלוחות הזמנים

שבועיים ראשונים של יולי (4-15.7):

 • – ימים ב+ה
 • – 19:45

שבועיים שניים של יולי (18-29.7):

 • – ימים ב+ה
 • – 20:15

 

שבועיים ראשונים של אוגוסט:

 • – ימי שני 21:15
 • – ימי חמישי 19:30

 

שבועיים שניים של אוגוסט:

 • – ימי שני 22:30
 • – ימי חמישי 20:45

 

שבוע אחרון של אוגוסט:

בשבוע האחרון של אוגוסט יתקיים האימון ביום ראשון, ה29.8, ב20:15 בקרח הקטן

 

הרשמה

קבוצהתאריךבטופס ההרשמה יש לבחור קורס #
SENIOR SELECTיולי
אוגוסט
#29
#30
SENIOR ADVANCEDיולי
אוגוסט
#33
#34
SENIOR
BEGINNERS
ימי שני
יולי
אוגוסט
#37
#35
SENIOR
BEGINNERS
ימי חמישי
יולי
אוגוסט
#38
#36
טורניר SENIOR SELECTיום שישי 6.8#44
טורניר SENIOR ADVANCED & BEGINNERSיום שישי 13.8#45

אם טופס הרישום לא מופיע אנא ליחצו כאן